Uddevalla/Mellerud

MRF i Uddevalla kommer att ske 24 tom 28 oktober 2023.  Förhandsbokning sker via Bohusläns museum, för frågor angående detta kontakta: stella.pilback@bohuslansmuseum.se. MRF Mellerud arrangeras detta år 1 november i samarbete med Melleruds bibliotek.

Exodus

åk 7 tom 9

Bohusläns museum
Tisdag 24 okt kl:09.00

Samtal: Uddevallas FN-förening

Låt älven leva

Gymnasiet

Bohusläns museum
Torsdag  26 okt kl:0900

Samtal: Maria Leek

And the king said: What a fantastic machine

     För allmänheten

Bohusläns museum – Frukostbio!

Lördag 28.10 – kl: 10

Den tysta flickan 

Melleruds bibliotek – filmklubben

Onsdag 1 november kl 15.00