Östersund

MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter i Östersund bjuder in förskoleklasser, samt skolelever och lärare i årskurs 7-9, till en inspirerande filmvecka. Varje filmvisning efterföljs av ett samtal. Med utgångspunkt i filmupplevelsen lyfter och diskuterar vi angelägna och aktuella frågor. Som samtalsledare engagerar vi filmare, journalister, forskare och samhällsdebattörer. Personer och organisationer med spetskompetens inom film och media och/eller mänskliga rättigheter. Ingen filmupplevelse lämnas okommenterad.

Visningarna är kostnadsfria för skolelever och lärare. Alla filmer visas på Biostaden Östersund på Biblioteksgatan 14.