Samtalsledare Österåker

MIKAELA KINDBLOM

Mikaela Kindblom är filmpedagog med film och samtal som specialitet. Hon har rest runt till skolor och biografer i många år för att tala med barn och unga om deras filmupplevelser. Hon är också författare till en lång rad filmhandledningar och fyra böcker om film, samt är verksam som guide och projektledare på Stiftelsen Filmstadens Kultur i Solna. Mikaela är samtalsledare till filmen Parasit.

CATTIS OLSÈN

Cattis Olsén är moderator för de inspelade filmsamtal som Österåkers kommun erbjuder under MRF 2020. Cattis Olsén föreläser och utbildar kring frågor som berör bl.a. barnkonventionen, mänskliga rättigheter, HBTQ och mångfald. Hon arbetar även med handledning, processledning, och projektledning och är utbildad inom pedagogik, management, integrative coaching och ledarskap. Cattis Olsén har också lång erfarenhet av att arbeta som teaterregissör och producent.

ADAM WALLENBERG

Adam Wallenberg är konstnär, filosofisk praktiker, konstpedagog och lärare. Han arbetar framför allt med konstpedagogik och filosofi i olika konstprojekt, till exempel på moderna museet där han sedan 2015 utvecklat ett filosofiska sätt för grupper att närma sig konsten inspirerat av sokratisk dialog. I sin praktik är Adam intresserad av existentiella, filosofiska och andliga frågor eller ämnen som ofta undersöks tillsammans med barn, ungdomar eller vuxna i medskapande dialogprocesser som kan manifesteras i video, text, skulptur. Projekten belyser bland annat olika aspekter av samhällsklimatet, digitalisering eller existentiell hälsa. Adam kommer att prata om Tito och fåglarna. Foto: Albin Dahlström

SARA SOMMERFELD

Sara Sommerfeld är skådespelare och har medverkat i flera filmer och Tv-serier. 2015 regisserade hon filmen Min farmor och förintelsen där hon besöker de platser där hennes farmor vistades under andra världskriget. Under resans gång möter hon överlevare, finner nya släktingar och historieexperter som berättar om denna mörka tid i vår historia. Sara kommer att göra ett antal klassbesök under årets MRF-filmfestival i Österåker.