Uddevalla

MRF i Uddevalla vill uppmärksamma att det var 100 år sedan kvinnor i Sverige fick rösta i ett riksdagsval första gången. Kampen för detta hade pågått i flera generationer. På Bohusläns museum pågår just nu utställningen MOD 2021. Utställningen berättar om hur den kvinnliga rösträttskampen såg ut i Sverige och lyfter fram flera modiga människor, även i Uddevallas lokala historia . Vi visar under dagen två filmer som handlar om demokrati och kvinnors situation. På plats finns Jienny Gillerstedt för att prata med publiken och dra paralleller till Sveriges historia efter visningen av Sufragette. Lennart Olsson från Svenska Afghanistankommittén kommer att finnas på plats efter visningen av Den osynliga flickan. Förhandsbokning sker via Bohusläns museum.

2021 års MRF i Uddevalla arrangeras 29 oktober

Den osynliga flickan

åk 4 tom 7

Bohusläns museum
Fredag 29 okt kl:09.30

FULLBOKAD

Sufragette

åk 9, gymnasiet

Bohusläns museum
Fredag  29 okt kl:12.30

FULLBOKAD