Samtalsledare Göteborg/Kungälv/Uddevalla

ABBE HASSAN
Abbe Hassan är filmregissör och producent, född i Beirut, uppväxt delvis i Norrbotten och nu bosatt i Stockholm. Detta år långfilmsdebuterade han med flyktingdramat Exodus, som delvis är en bearbetning av hans egna minnen av att fly som barn till Sverige. Abbe kommer att samtala med publiken efter visningen av Exodus på bio Capitol.
  NILS PETTER LÖFSTEDT
Nils Petter Löfstedt är konstnär, fotograf och filmare, bosatt i Malmö. Han driver Himlens mörkrum som producerar utställningar, dokumentärfilmer och böcker. Just nu är han aktuell med dokumentären På Hvitfeldtska bodde vi som beskriver händelserna under EU-toppmötet i Göteborg 2001. Nils Petter kommer att finnas på plats och möta publikens frågor efter visningen av filmen på Hagabion.
MARIA TYRBERG

Maria Tyrberg forskar inom statsvetenskap och sociologi vid Göteborgs och Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen handlar om högerradikala partier, politiskt beteende, kontexteffekter, migration och integration. Maria kommer att finnas på plats i samtalet efter filmen This is our land på Capitol i ett samtal som kommer bl. a kommer att kretsa kring den retorik som finns bland högerpopulistiska partier.

GORKI GLASER MÜLLER                  

Gorki Glaser-Müller är regissör, skådespelare och manusförfattare. Han är utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö och Högskolan för Fotografi och Film i Göteborg. Han är senast aktuell med dokumentärfilmen Children of the enemy och kommer detta år arbeta med att regissera ”Bränder” på Malmö stadsteater. Gorki kommer att hålla i ett samtal med publiken efter visningen av Exodus på Kulturhuset blå stället.

AXEL DANIELSON 
Axel Danielson är regissör och producent, senast aktuell med And the king said: What a fantastic machine! Axel Danielson har länge varit fascinerade av människans förhållande till kameran, i nästan 10 år har han tillsammans med sin kollega Maximilian samlat material till filmen. Axel finns på plats efter visningen av filmen på Capitol och kommer att ha ett samtal omkring den fotografiska bilden och dess inverkan på samhället.
 
KADIR MERAL
Kadir arbetar som författare, föreläsare och standup komiker. Han är född i en kurdisk by i sydöstra Turkiet, kom som 14-åring till Sverige och hamnade så småningom i Kungälv. Han släppte 2019 sin debutroman ”Pojken som följer sin skugga” som handlar om det mellanförskap många nyanlända går igenom. 2021 släpptes hans senaste bok ”Mullbärsträdet i Aleppo”. Kadir kommer att samtala med publiken efter visningarna av Exodus och Bullets på biograf Trappan i Kungälv.

SHAIMAA ELBANNA

Shaimaa Elbanna är människorättsaktivist och kvinnorättsförsvarare. Hon arbetar med frågor som rör Mellanöstern och Nordafrika med fokus på Egypten. Shaimaa kommer att introducera visningen av Ultras for Egypt på Världskulturmuseet. Obs Introduktionen sker på engelska.

FN-FÖRBUNDET I UDDEVALLA

FN förbundet i Uddevalla kommer att inleda visningen av Exodus på Bohusläns museum och kommer att berätta om sin verksamhet. Uddevalla FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, all verksamhet bygger på lokala och nära krafter.

RÄDDA BARNEN

Representanter från barnrättsorganisationen Rädda Barnen Sverige, anställda och föreningsengagerade, kommer att presentera utvalda filmer under festivalen och leda samtal om frågor som rör barns rättigheter efter filmvisningarna med publiken. Rädda Barnen finns med efter filmvisningarna av Mica på Hagabion och Bergsjöns kulturhus, samt visningarna av Dear future children på Världskulturmuseet och Bergsjöns kulturhus.

PETTER ÖLMUNGER

Petter Ölmunger är ordförande för föreningen Demokrati utan gränser, den svenska avdelningen av Democracy Without Borders. Föreningen arbetar för rätten till demokrati över hela världen och på alla samhällsnivåer, för global institutioner som är demokratiska och effektiva samt för ett jämlikt världsmedborgarskap. Petter kommer att finnas med efter visningarna av Breaking Social och Dear future children i Angered.

SOCIALFÖRVALTNINGEN NORDOST

Socialförvaltningen Nordost samtalar efter filmvisningen av Dogborn på Bergsjöns kulturhus, om vilken hjälp och stöd som finns att få för dem som utsätts för mäns våld mot kvinnor i form av sexuellt våld, trafficking, sex mot ersättning och andra former av mäns våld mot kvinnor och flickor. Nordost arbetar för att förebygga killars våld mot tjejer och mäns våld mot kvinnor genom konceptet Nordost fritt från våld. De är övertygade om att alla kan agera mot våld och kommer gå igenom tips på vad du kan göra.

NAVET

Navet i Bergsjön är en förening av och för invånarna och civilsamhället i Bergsjön. Navets ändamål är att vara en öppen mötesplats för utövande av demokrati, gemenskap, kultur, personlig bildning och utveckling. Medlemmarna är individer och lokalt verksamma föreningar och organisationer. Navet är en arrangörerna av visningen av Dear future children på Bergsjöns kulturhus. Efter visningen kommer det vara en paneldebatt där vi diskuterar drivkrafter, utmaningar och former för engagemang bland unga idag.

.

JULIAN KRONQVIST OCH MALIN HAGMAN; FRYSHUSET

Fryshuset i Göteborg vill ge unga möjlighet att växa och själva ta makten över sina liv och sin framtid. I Fryshusets lokaler på Kviberg i Göteborg finns en öppen mötesplats för unga, organisationen finns också i flera andra kommuner, på skolor, kulturhus, fritidsgårdar och på stan. Fryshuset har lång erfarenhet av att arbeta med unga som på olika sätt behöver stöd och kommer att samtala med publiken efter visningarna av Bullets på bio Capitol och Bergsjöns kulturhus.

AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International är en internationell människorättsorganisation, en ideell organisation som verkar för mänskliga rättigheter. Arbetet bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 10 december 1948, samt konventioner gällande mänskliga rättigheter.

Amnesty finns med vid paneldebatten och är också en av arrangörerna av  visningen Dear future children på Bergsjöns kulturhus, där vi diskuterar drivkrafter, utmaningar och former för engagemang bland unga idag.

HAUWA MAHDI
Hauwa är lektor vid Globala studier, Göteborgs universitet. Det centrala fokuset i hennes forskningsintressen är afrikanska kvinnor och konsekvenserna av politik och politiska processer för kvinnans ställning i samhället. I nuvarande forskning har hon också studerat betydelsen av personliga historier i ”integrationen” av invandrar kvinnor i den svenska samhället. Hauwa kommer att samtala omkring rasism i universitetsvärlden, efter visningen av filmen Eldprovet. Hur kan vi bemöta rasism i skolmiljö?

ROBIN ZACHARI

Robin Zachari är kansclichef och grundare av Skiftet som jobbar för ekologisk, ekonomisk och social rättvisa. Han kommer att samtala med publiken efter visningen av filmen Breaking Social på Hagabion.

ÅSA EKMAN

Åsa Ekman arbetar som regionkoordinator mot prostitution och människohandel på region Väst. I hennes arbete ingår bl. a att ge stöd till de som är utsatta, samt genomföra utbildningsinsatser om trafficking och människohandel, som är ett stort problem i hela Europa, inklusive Göteborg. Åsa kommer att finnas på plats på Hagabion efter visningen av Dogborn.

DANIEL ÅMAN, RÄDDNINGSMISSIONEN

Räddningsmissionen driver projektet Tillsammans mot Exploatering inom fältet arbetsexploatering. Projektets syfte är att utveckla metoder för individuellt stöd, bygga nätverk mellan idéburna aktörer för att upptäcka personer i utsatthet samt lyfta frågan i den allmänna debatten. En del av verksamheten består i att möta individer som utnyttjas eller riskerar att utnyttjas på arbetsmarknaden, informera om hur arbetsmarknaden fungerar och tips på vad som går att göra för att stärka sina rättigheter gentemot en oseriös arbetsgivare.

SVEN GUNNAR HURRI OCH JOHANNES MARAINEN
Sven Gunnar Hurri och Johannes Marainen från Sameföreningen i Göteborg kommer att samtala med publiken efter visningen av Låt älven leva på bio Capitol. Sameföreningen arbetar bl. a med att anordna aktiviteter för samer, samt sprida kunskap till skolor och universitet om samernas historia och kultur.

SEIRAN ALIPOUR

Seiran är utbildad socionom med över tio års erfarenhet av att arbeta med och för barn och ungdomar. Sedan tidiga tonår har hon haft ett samhällsengagemang och är övertygad om att dialog, empowerment och ett salutogent  perspektiv är nycklar till social rättvisa.

EMMANUELLE SYLVAIN

Emmanuelle Sylvain är projektledare och utbildare på Amphi. Hennes specialistområden är rasism och postkoloniala perspektiv och hon har mångårig erfarenhet av att leda antidiskrimineringsprocesser för olika typer av verksamheter, från ideella organisationer till statliga och kommunala aktörer. Emmanuelle arbetar för att förändra strukturer som upprätthåller historiskt destruktiva maktobalanser.