Mesquites hjärta

I norra Mexiko kämpar flickan Lucia för att få spela sitt favoritinstrument, harpan. En till synes grundläggande rättighet för ett barn, men inte i Lucias kultur. Här ses harpan som mannens instrument.

Mesquites hjärta utspelas i en nordmexikansk by och kretsar kring ouppnåeliga drömmar ur ett barns perspektiv. Lucia tillhör ursprungsbefolkningen yoremefolket, även kallat mayofolket. Yoremerna lever under ett ständigt hot om att bli utkonkurrerade av moderna odlingsmetoder och har, liksom samerna, förbjudits att tala sitt språk i skolan. Utöver att diskutera hur patriarkala strukturer än idag påverkar flickors liv kan filmen användas som utgångspunkt till ett samtal om likheterna mellan minoritetsgruppers och ursprungsfolks historia.

Längd: 80 minuter Regi: Ana Laura Calderón Land: Mexico 2019 Talat språk: spanska Textat språk: svenska

Filmhandledning från Svenska Filminstitutet