Arrangera MRF

Vill du arrangera MRF i din stad/region/kommun?

Villkor för MRF-arrangörer:
• Varje visningsplats väljer sitt eget program utifrån den shortlist som presenteras 15 veckor innan festivalen.
• Varje visningsplats visar minst fyra filmer.
• Varje filmvisning efterföljs av samtal.

Stöd till MRF-arrangör:
• Tillgång till MRF:s varumärke och marknadsföring genom programkatalog och hemsida.
• Rabatterade priser på filmhyror.
• Konsultation kring program, projektering och samtalsledare.
• Möjlighet att koppla på ditt arrangemang på nationella prisutdelningar och specialevents under festivalen.

För mer information kontakta: karin@filmcentrum.se