mål 6: There will be water

Ingenjör Bill Watts vill skapa en infrastruktur för vatten och göra växthus i öknen, för att därigenom kunna leverera färskvatten, mat, energi och jobb till en region som desperat behöver det.

Tanken är enkel – att föra saltvatten till öknen, låta det avdunsta i solen och skapa färskvatten. Men det är 50 grader i solen och det verkar som att varje droppe färskvatten kräver en droppe svett i arbetsinsats.

Tillgängligt färskvatten försvinner snabbt. Den globala efterfrågan på vatten växer samtidigt som världens tillgängliga färskvattennivåer sjunker i alarmerande takt. Mer än 1,5 miljarder människor bor i områden där vattenbrist råder. Vattenbrist bidrar till politisk orolighet i redan hårt prövade områden och många tror att nästa krig i till exempel Mellanöstern kommer att handla om just vatten.

Längd: 59 minuter  Regi: Per Liebeck
Talat språk: engelska  Textat språk: engelska
Föreläsare: KTH, Helfrid Schulte-Herbruggen
BOKA