MÅL 11: The Human scale

50% av världens befolkning bor i stadsområden. År 2050 kommer detta att öka till 80%. Livet i en megastad är både förtrollande och problematiskt. I dag står vi inför oljeproduktions stopp, klimatförändringar, ensamhet och allvarliga hälsoproblem på grund av vårt sätt att leva. Men varför? Den danska arkitekten och professorn Jan Gehl har studerat mänskligt beteende i städer i 40 år. Han har dokumenterat hur moderna städer motverkar mänsklig interaktion och argumenterar för att vi kan bygga städer på ett sätt som tar hänsyn till mänskliga behov för integration och intimitet.

Längd: 77 minuter Regi: Andreas Møl Dalsgaard
Talat språk: engelska, danska Textat språk: engelska
Föreläsare: Thomas Melin, Sida
Boka