Fight girl

12-åriga Bodils föräldrar skiljer sig och hon måste flytta och börja på en ny skola. Samtidigt känner hon ansvar för sin storebror som har diabetes och blir mobbad. Bodil är besviken och arg. När hon träffar Joy och blir introducerad för kickboxning blir hon mycket intresserad. Via kickboxningen får Bodil utlopp för sina känslor och tar kontroll över tillvaron.

Längd: 84 minuter Regi: Johan Timmer

Talat språk: Holländska Textat språk: svenska