Samtalsledare Stockholm

SVERIGES RADIO – GINNA LINDBERG
Ginna har arbetat på Sveriges Radios Ekoredaktion sedan 1992 och var Sveriges Radios korrespondent i Washington mellan 2007 och 2013. Ginna är nu utrikeschef för Ekots utrikesredaktion.
  IVICA ZUBAK & CAN DEMIRTAS
Ivica är regissör till filmen Måste gitt där Can spelar huvudrollen, Ivica och Can har skrivit manuset till filmen tillsammans.

NATURVÅRDSVERKET – EVA AHLINDER

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.
RAOUL WALLENBERG ACADEMY – FIA NERELIUS
Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolmetoder. Akademin grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren och fram till hösten 2012 drevs akademin på ideell basis.
KTH VATTENCENTRUM – HELFRID SCHULTE-HERBRUGGEN
KTH Vattencentrum är en ny plattform för innovation och tvärvetenskapligt samarbete över vetenskapliga och organisatoriska gränser. Centret startade i februari 2017 med finansiering från KTH, i samverkan med Stockholms Stad, IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholms Environment Institute SEI.
HÅLL SVERIGE RENT – PIA LINGHEDE
Pia är utbildad till biolog och lärare. På Håll Sverige Rent kämpar hon, tillsammans med sina kollegor, för att minska nedskräpningen – både på land och i våra hav. Pia driver projekt och tar fram material och tips på aktiviteter till skolor. Det kan bli allt från julkalendrar om Sverige miljömål och spel om skräp till filmer som ökar kunskaperna om nedskräpning. Håll Sverige Rent är en ideell stiftelse som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning. Vi samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet.
STAFFAN LINDBERG
Musiker, artist och koldioxidbantare. Medverkat i SVT:s klimatserie Vädrets makter 2007. Staffan var tillsammans med meteorolog Pär Holmgren ute på en elmopedturné 350 km för klimatet 2009 och 2010. Har lanserat miljömärkning av livsmedel i samarbete med Willys, Enkla vägen. Han har också utkommit med boken Jag skulle ha bytt till lågenergilampa i hallen – en koldioxidbantares bekännelse.
  SIDA – THOMAS MELIN
Thomas Melin är en av Sveriges främsta experter på området hållbara städer och samhällen och jobbar på Sida som programchef och rådgivare på avdelningen global ekonomi och miljö. Han har tidigare varit chef för external relations på FN:s ”stadsorgan” UN-Habitat i Nairobi.
FIAN
Fian gör regeringar, media och allmänhet medvetna om orsaker till hunger och engagera dem i arbetet för att stärka den mänskliga rätten till lämplig mat. Rätten till lämplig mat betyder att alla har rätt att vara fria från hunger, om att själv kunna försörja sig och ha tillräckligt med näringsrik mat för att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv. www.fian.se
CAMILLA LUNDBERG NEY – WE EFFECT
We Effect arbetar för att människor som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i det biståndsarbete vi bedriver i 24 av världens fattigaste länder. Vi hjälper jordbrukare att odla mer och bättre mat, på ett hållbart sätt. Vi jobbar för att öka jämställdheten eftersom vi vet att det leder till minskad fattigdom.
www.weeffect.se