Samtalsledare/föreläsare Stockholm

SVERIGES RADIO – GINNA LINDBERG
Ginna har arbetat på Sveriges Radios Ekoredaktion sedan 1992 och var Sveriges Radios korrespondent i Washington mellan 2007 och 2013. Ginna är nu utrikeschef för Ekots utrikesredaktion.
FILM: From nowhere
GLOBALT MÅL 3
  CAN DEMIRTAS
Can Demirtas är skådespelare och spelar huvudrollen i filmen Måste gitt. Har också tillsammans med Ivica Zubak skrivit manuset till filmen.
FILM: Måste gitt
GLOBALT MÅL 10
NATURVÅRDSVERKET – EVA AHLNER
Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.
FILM: Waste Land
GLOBALT MÅL 12
RAOUL WALLENBERG ACADEMY – FIA NERELIUS
Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolmetoder. Akademin grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren och fram till hösten 2012 drevs akademin på ideell basis.
FILM: Giraffada
GLOBALT MÅL 17
KTH VATTENCENTRUM – HELFRID SCHULTE-HERBRUGGEN
Helfrid är forskare inom småskaliga vattenreningstekniker (t.ex. nanofilter och omvänd osmos) med en bakgrund inom miljökemi och teknik. På KTH och Ecoloop driver hon frågan om dricksvattenkvalitet och decentraliserade VA-system i Sverige. Internationellt arbetar hon med utvecklingsfrågor inom resiliens och koordinerar en internationell SIANI expert grupp omkring vatten, sanitet, hygien och nutrition/matsäkerhetsfrågor i låginkomst länder.”
FILM: There will be water
GLOBALT MÅL 6
HÅLL SVERIGE RENT – PIA LINGHEDE
Pia är utbildad till biolog och lärare. På Håll Sverige Rent kämpar hon, tillsammans med sina kollegor, för att minska nedskräpningen – både på land och i våra hav. Pia driver projekt och tar fram material och tips på aktiviteter till skolor. Det kan bli allt från julkalendrar om Sverige miljömål och spel om skräp till filmer som ökar kunskaperna om nedskräpning. Håll Sverige Rent är en ideell stiftelse som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning. Vi samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet.
FILM: Ponyo på klippan vid havet
GLOBALT MÅL 14
STAFFAN LINDBERG
Musiker, artist och koldioxidbantare. Medverkat i SVT:s klimatserie Vädrets makter 2007. Staffan var tillsammans med meteorolog Pär Holmgren ute på en elmopedturné 350 km för klimatet 2009 och 2010. Har lanserat miljömärkning av livsmedel i samarbete med Willys, Enkla vägen. Han har också utkommit med boken Jag skulle ha bytt till lågenergilampa i hallen – en koldioxidbantares bekännelse.
FILM: Beasts of The Southern Wild
GLOBALT MÅL 15
  SIDA – THOMAS MELIN
Thomas Melin är en av Sveriges främsta experter på området hållbara städer och samhällen och jobbar på Sida som programchef och rådgivare på avdelningen global ekonomi och miljö. Han har tidigare varit chef för external relations på FN:s ”stadsorgan” UN-Habitat i Nairobi.
FILM:
The Human scale
GLOBALT MÅL 11
FIAN – MAJA MAGNUSSON
Fian gör regeringar, media och allmänhet medvetna om orsaker till hunger och engagera dem i arbetet för att stärka den mänskliga rätten till lämplig mat. Rätten till lämplig mat betyder att alla har rätt att vara fria från hunger, om att själv kunna försörja sig och ha tillräckligt med näringsrik mat för att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv.
FILM: Dead donkeys fear no hyenas
GLOBALT MÅL 2
  ANNA LUND-STOCKHOLMS UNIVERSITET
Anna Lund är docent i sociologi och arbetar vid institutionen för barn- och ungdomsstudier. Hennes nuvarande forskningsområde omfattar skolprestationer och nyanlända elevers möjlighetersstrukturer för inkludering och skolframgång.
FILM: Franska för nybörjare
GLOBALT MÅL 4

 

ALEXANDER STÅHLE-KTH och SPACESCAPE
Alexander Ståhle är stadsforskare och stadsplanerare och en av landets mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling, byggande och trafik. Han är doktor i stadsbyggnad på KTH och VD för arkitektkontoret Spacescape. På KTH har Alexander Ståhle forskat på hur städer och stadsplaner skapar attraktivitet, hållbarhet och rättvisa. Hans doktorsavhandling handlade om hur man kan bygga täta och gröna städer samtidigt. Spacescape, som han har drivit sedan 2008, har blivit ett av Sveriges ledande konsulter inom stadsbyggnad. På Spacescape har han bland annat arbetat med projekt som Nya Slussen, Nya Kiruna, Airport City Stockholm, analyser av bostadsmarknaden och bostadsbyggande i Sveriges storstäder. I augusti 2016 släppte han sin bok Alla behöver närhet – Så blir framtidens städer, från hans senaste forskningsprojekt på KTH och är en omfattande trendanalys som beskriver hur framtidens städer och trafik kan se ut.
FILM: Bikes vs Cars
GLOBALT MÅL 9

 

ANNELIE NORDSTRÖM
Annelie har arbetat fackligt aktivt sedan 1974, hon var Kommunalarbetareförbundets ordförande 2010-2016.
FILM: Jordgubbslandet
GLOBALT MÅL 8
CAMILLA LUNDBERG NEY, WE EFFECT
Hunger och fattigdom är mer än brist på mat och pengar. Camilla Lundberg Ney arbetar på biståndsorganisationen We Effect som ämnesansvarig för jämställdhet. We Effect bedriver biståndsarbete i 25 av världens fattigaste länder för att människor som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv. Mer pengar på fickan och bättre mat som är producerad på ett jämställt och miljömässigt hållbart sätt är en bra start.
FILM: The Selfish Giant
GLOBALT MÅL 1

 


ARMINA ETMINAN, MAKE EQUAL

Armina Etminan är utbildningssamordnare på Make Equal och har flerårig erfarenhet av att utbilda olika målgrupper i normkritik, jämställdhet och jämlikhet utifrån ett intersektionellt perspektiv med fokus på ett långsiktigt förändrings-arbete. Mänskliga rättigheter har följt som en röd tråd i allt arbete och engagemang. Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som jobbar för – och uppmanar till – praktiskt jämlikhetsarbete. De är experter på att komma på och genomföra innovativa samhällsförändrande idéer. Utan pekpinnar, med fokus på att fler ska vilja och kunna engagera sig. Målet är ett samhälle där alla slipper diskriminering och kan nå sin fulla potential. Make Equal föreläser, utbildar, skapar opinion och ligger bland annat bakom projekten Fatta Man, Flickaplattformen och Skärpning.                                                                                                                                 Foto: Kristin Wicksell
FILM: Silvana-Väck mig när ni vaknat
GLOBALT MÅL 5

  ANNA ÖSTERGREN, NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Anna är sakkunnig internationella klimatfrågor hos Naturskyddsföreningen.
FILM: Solar mamas
GLOBALT MÅL 7

 


MALIN PERSSON, SVENSKA FN-FÖRBUNDET

Svenska FN-förbundet arbetar med frågor som fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och utveckling. De deltar i debatten om FN:s framtid genom att påverka makthavare och beslutsfattare, informera och utbilda genom kurser och seminarier, samt granska Sveriges åtaganden gentemot FN-konventioner. Svenska FN-förbundet arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Malin Persson är projekthandläggare för världskoll på Svenska FN-förbundet – en tjänst som ingår under FN-förbundets utvecklingsenhet där hon arbetar tillsammans med sina kollegor för att kommunicera och engagera människor genom agenda 2030 och de globala målen. Världskoll är ett projekt som syftar till att visa de framsteg som gjorts de senaste tjugofem åren där även de långsamma och små insatserna gör skillnad i det långa loppet.
FILM: Sameblod
GLOBALT MÅL 16

  NINIS GUNHILD ROSQVIST
Ninis Gunhild Rosqvist är professor i geografi och föreståndare för Tarfala forskningsstation i Kebnekaise. Ninis forskar om effekter av klimatförändringar på glaciärer, ekosystem och människors livsvillkor i Arktis.
FILM: Chasing ice
GLOBALT MÅL 13