Stockholm

TACK FÖR I ÅR
Vi på FilmCentrum vill rikta varmt tack till alla er som deltog under festivalveckan av MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter på Filmstaden Söder den här hösten.

Tack alla ni lärare, elever, seminariedeltagare och föreläsare som medverkat och fördjupat film-upplevelserna genom samtal och lärt om de Globala hållbarhetsmålen!

Vi hoppas att festivalen har gett insyn, inspiration, praktiska verktyg, och förslag på metoder för fortsatt arbete med mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.


GLOBALA MÅLEN PÅ FILMISKA
Festivalen kopplade samman varje Globalt mål med en film och en samtalsledare – alltså 17 mål, 17 filmer och 17 föreläsare – som gav grund och utgångspunkt för att reflektera kring och fördjupa förståelsen för vår tids viktigaste utmaningar.

Film har öppnat upp för samtal. Och som varje år har vi slagits av hur skolelever i skilda åldrar överraskar med sin eftertänksamhet och idérikedom. Det har delats många kloka tankar kring hållbarhet, ojämlikhet, resursfördelning, miljöpåverkan, klimatförändringar och hållbar energi. Det finns sannerligen hopp för framtiden!


UTBLICK. INSIKT. AVTRYCK.
Film ger möjlighet till nya perspektiv och påverkar oss på många plan. En filmresa ger en värdefull gemensam referens och utgångspunkt.

Därför släpper vi 2018 ett paket med filmer kopplade till de Global målen. Riktigt starka filmer att se tillsammans och ta avstamp i för att fortsätta engagera kring de Globala målen. 
Håll utkik på filmcentrum.se!


MER MATERIAL FÖR SKOLAN!

Vi har genom årets festival och våra föreläsare och samtalsledare kommit i kontakt med mycket värdefullt material som finns att använda sig av online. Kvalitativt kostnadsfritt material från trygga avsändare. Vi har därför valt att sammanställa ett informationsblad med tips, som vi hoppas kan berika ert arbete. Ladda ner PDF här.

Lyssna på Kulturnytt P1 om MRF.

Frågor kring festivalen: nina@filmcentrum.se

MRF Stockholm 2018 kommer äga rum vecka 47 (19-23 november).

Välkomna!