Stockholm

MRF Stockholm hålls 2017 på biografen Filmstaden Söder den 20-24 november. Det tackar vi vår samarbetspartner SF för.

Frågor kring bokning: nina@filmcentrum.se

Varmt välkommen!