Om MRF

MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter vänder sig till skolelever i alla åldrar. Varje filmvisning efterföljs av ett samtal. Med utgångspunkt i filmupplevelsen lyfter och diskuterar vi angelägna och aktuella frågor. Som samtalsledare engagerar vi filmare, journalister, forskare och samhällsdebattörer. Personer och organisationer med spetskompetens inom film och media och/eller mänskliga rättigheter. Ingen filmupplevelse lämnas okommenterad.

Visningarna är kostnadsfria. Programmet för Göteborg, Österåker, Kungälv och övriga landet släpps i sin helhet i slutet av september. Då öppnar även bokningen, som sker härifrån hemsidan.

Kontakt: Karin Frennemo (verksamhetsledare), tel. 0736-828637 e-mail: karin@filmcentrum.se

Varmt välkommen!


MRF är en vidareutveckling av ARF, som många av er känner sedan tidigare.Vi har sedan 2015 valt att renodla och samla filmfestivalen under ett namn som tydligt visar vad det handlar om; mänskliga rättigheter. FilmCentrum, som driver MRF i Göteborg och samordnar verksamheten nationellt, är en religiöst och partipolitiskt obunden filmarbetarorganisation och distributör med fokus på kvalitetsfilm.

fc        

Filmfestival för mänskliga rättigheter är en del av Föreningen FilmCentrum, www.filmcentrum.com, organisationsnummer: 802004-4429