Samtalsledare Göteborg

YASAMAN SHARIFMANESH 
Yasaman Sharifmanesh är dokumentärfilmare och fotograf. Hennes film Abolis resa vann pris som bästa nordiska dokumentär på Nordisk Panorama 2021. Hon har studerat filmregi på Sobre universitetet i Teheran och skildrar ofta miljön i utsatta områden i mellanöstern.
  GORKI GLASER-MÜLLER
Gorki är frilansande regissör och manusförfattare. Under 2021 väckte hans dokumentärfilm Children of the enemy stor uppmärksamhet på filmfestivaler runt om i världen. Filmen handlar om hur Patricio Galvez tar sig till al-Hol lägret i Syrien för att rädda sina barnbarn. Se samtalet med Gorki omkring filmen Children of the enemy här
RÄDDA BARNEN
Rädda Barnen stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. De väcker också opinion för barns rättigheter, arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och verksamheten grundar sig på Barnkonventionen. Rädda Barnen finns på plats efter visningarna av filmerna Flykt och Den osynliga flickan.
JIENNY GILLERSTEDT                                                                                                                                                           Jienny Gillerstedt är projektledare för projektet MOD – jämställdhet och rösträtt. Projektet verkar för att lyfta fram Uddevallas lokala kvinnohistoria. Jenny är programproducent på Bohusläns museum, som just nu uppmärksammar 100-års jubileet av kvinnlig rösträtt, hon vann även Uddevalla kommuns jämställdhetspris 2020. Jenny kommer att hålla i ett samtal med publiken efter visningen av filmen Sufragette.
SANJIN PEJKOVIC 
Sanjin Pejkovic arbetar som filmkonsulent på Västra Götalandsregionen. Han är filosofie doktor i filmvetenskap och jobbar även som filmkritiker och skribent. Sanjin kommer att finnas på plats och hålla i ett samtal med publiken efter visningen av Quo Vadis Aida på bio Capitol.
 
FREDSAKADEMIN
Genom möten, utbyten och samverkan mellan gymnasieelever, universitetsstudenter, fredsforskare och civilsamhällesorganisationer är Fredsakademin en arena där ungas röster får ta plats i fredsarbetet. Under våren 2021 utbildade Fredsakademin 61 fredscoacher som nu håller workshops i hållbar fred och säkerhet där deltagarna får utforska nya och olika perspektiv samt bredda sin förståelse för frågor kopplade till fred och säkerhet. Fredsakademin drivs av Svenska Freds med stöd av Allmänna Arvsfonden. Fredsakademin finns på plats efter visningen av Litet Land på bio Capitol och Quo Vadis Aida på Kulturhuset Blå stället

VANESSA ANSAH-PEWUDIE  

Vanessa Ansah-Pewudie är kreatör, akademiker och aktivist med fokus på Afrocentriska frågor. Hon arbetar på Cinemafrica, en festival som sprider afrikansk film i Sverige. Vanessa har även engagerat sig på andra sätt i frågor som rör inkludering och mångfald, bl.a på kulturhuset Blå Stället och i den ideella föreningen Afroinstutionen, som vuxit ur den Göteborgska BLM rörelsen. Vanessa kommer att samtala med publiken efter visningarna av Judas and the black messiah på biograf Capitol.

SVERIGES KORTFILMFESTIVAL

Sveriges Kortfilmfestival är Sveriges äldsta filmfestival och arrangeras årligen sedan 1956 av Sveriges Film och Videoförbund(SFV). SFV arbetar med att lyfta icke kommersiell kortfilm med konstnärlig kvalitet och är en bro mellan nya och etablerade filmskapare.

GÖRAN SARRING

Göran Sarring är regissör och skådespelare. För tillfället arbetar han med projektet Kultur för livet, som drivs av Riksskådebanan. Projektet vill utveckla metoder för att med kultur som verktyg stärka självkänslan hos individer som är frihetsberövade, bl. a genom teater. Göran Sarring kommer att hålla i ett samtal med publiken efter filmen I väntan på frihet.

LENNART OLSSON, SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN

Lennart Olsson från svenska Afghanistankommittén i Vänersborg kommer att hålla i ett samtal efter visningen av filmen Den osynliga flickan i Uddevalla. Svenska Afghanistankommittén arbetar bland annat för kvinnors rättigheter Afghanistan och att alla barn i landet skall få gå i skolan.

DANIEL CARLENFORS

Daniel Carlenfors har under flera år engagerat sig i hyresgästernas rättigheter, bl. a genom Hyresgästföreningen och organisationen Alla ska kunna bo kvar. Daniel kommer att samtala omkring varför vi borde se bostaden som en rättighet, berätta om sina egna erfarenheter på bostadsmarknaden och hyresgästernas möjligheter att organisera sig vid t.ex extrema hyreshöjningar efter filmen Gagarine. Se samtalet med Daniel här

ARI AMIN

Ari har ett starkt intresse för idrott och föreningsliv samt entreprenörskap och företagande. När han fick veta att människor i socialt utsatta områden lever tio år kortare än andra skapade han konceptet Street Games. Sedan starten har Street Games lockats tusentals att testa på olika sporter och fått idrottsföreningarna i nordost att blomstra. Ali brinner för mångfald och vill skapa möjligheter för människor att träffas över gränser. Han är född och uppvuxen i Angered och tror på sin stadsdel och människorna. Ari har arbetat som projektledare inom Riksidrottsförbundet SISU i Västra Götaland och nu är han regional verksamhetschef på Changers Hub. Ari kommer att hålla i ett samtal med publiken efter filmen Tigrar.

TASSO STAFILIDIS, WESTPRIDE

Tasso Stafilidis från Westpride kommer att finnas på plats efter visningen av Dating Amber på bio Capitol. Westpride är en konst- och kulturfestival och har som syfte att skapa samtal och trygga mötesplatser för hbtqi-personer, uppmärksamma normkritik och motverka fördomar och diskriminering baserat på sexuell läggning, könstillhörighet eller könsuttryck.

RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND

Karin Hedlund, ordförande i Röda Korsets ungdomsförbund i Göteborg finns på plats för att prata med publiken efter visningen av 1982 i Frölunda. Samtalet kommer att kretsa kring situationen för barn i krigsdrabbade länder .

MAHASTI HASHEMIEH
Mahasti Hashemieh är vice ordförande i den ideella föreningen Alla ska kunna bo kvar. Hon arbetar för att lyfta rätten till bostad som en mänsklig rättighet och kämpar för att stoppa renovräkningar dvs tvångsförflyttningar i sammanband med renoveringar i hyresrätter.

ADAM ALIAN

Adam Alian är ordförande för Amnesty Göteborg, vice ordförande för RFSL Göteborg och jobbar som projektledare på RFSL Ungdom. Adam utbildar och föreläser om hbtqi och normkritik ur ett antirasistiskt och intersektionellt perspektiv.

Adam kom till Sverige från ett krigshärjat Libanon när han var barn. Hans familj sökte asyl och hamnade i en liten by i Norrland. Asyltiden var prövande och gav Adam ett stort ansvar som barn då han fick vara tolken, advokaten och hantera viktiga papper samtidigt som han skulle klara av skolan. De självupplevda erfarenheterna inom asyl- och migrationsprocessen och hans arbete med framförallt RFSL Newcomers har gett Adam stor kompetens inom asylrättsfrågor.