Samtalsledare Göteborg

YASAMAN SHARIFMANESH 
Yasaman Sharifmanesh är dokumentärfilmare och fotograf. Hennes film Abolis resa vann pris som bästa nordiska dokumentär på Nordisk Panorama 2021. Hon har studerat filmregi på Sobre universitetet i Teheran och skildrar ofta miljön i utsatta områden i mellanöstern. Se samtalet med Yasaman där hon berättar om arbetet med Abolis resa här.
  GORKI GLASER-MULLER
Gorki är frilansande regissör och manusförfattare. Under 2021 väckte hans dokumentärfilm Children of the enemy stor uppmärksamhet på filmfestivaler runt om i världen. Filmen handlar om hur Patricio Galvez tar sig till al-Hol lägret i Syrien för att rädda sina barnbarn.
RÄDDA BARNEN
Rädda Barnen stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. De väcker också opinion för barns rättigheter, arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och verksamheten grundar sig på Barnkonventionen. Rädda Barnen finns på plats efter visningarna av filmerna Flykt och Den osynliga flickan.
JIENNY GILLERSTEDT                                                                                                                                                           Jienny Gillerstedt är projektledare för projektet MOD – jämställdhet och rösträtt. Projektet verkar för att lyfta fram Uddevallas lokala kvinnohistoria. Jenny är programproducent på Bohusläns museum, som just nu uppmärksammar 100-års jubileet av kvinnlig rösträtt, hon vann även Uddevalla kommuns jämställdhetspris 2020. Jenny kommer att hålla i ett samtal med publiken efter visningen av filmen Sufragette.
SANJIN PEJKOVIC 
Sanjin Pejkovic arbetar som filmkonsulent på Västra Götalandsregionen. Han är filosofie doktor i filmvetenskap och jobbar även som filmkritiker och skribent. Sanjin kommer att finnas på plats och hålla i ett samtal med publiken efter visningen av Quo Vadis Aida på bio Capitol.
 
FREDSAKADEMIN
Genom möten, utbyten och samverkan mellan gymnasieelever, universitetsstudenter, fredsforskare och civilsamhällesorganisationer är Fredsakademin en arena där ungas röster får ta plats i fredsarbetet. Under våren 2021 utbildade Fredsakademin 61 fredscoacher som nu håller workshops i hållbar fred och säkerhet där deltagarna får utforska nya och olika perspektiv samt bredda sin förståelse för frågor kopplade till fred och säkerhet. Fredsakademin drivs av Svenska Freds med stöd av Allmänna Arvsfonden. Fredsakademin finns på plats efter visningen av Litet Land på bio Capitol och Quo Vadis Aida på Kulturhuset Blå stället

VANESSA ANSAH-PEWUDIE  

Vanessa Ansah-Pewudie är kreatör, akademiker och aktivist med fokus på Afrocentriska frågor. Hon arbetar på Cinemafrica, en festival som sprider afrikansk film i Sverige. Vanessa har även engagerat sig på andra sätt i frågor som rör inkludering och mångfald, bl.a på kulturhuset Blå Stället och i den ideella föreningen Afroinstutionen, som vuxit ur den Göteborgska BLM rörelsen. Vanessa kommer att samtala med publiken efter visningarna av Judas and the black messiah på biograf Capitol.

SVERIGES KORTFILMFESTIVAL

Sveriges Kortfilmfestival är Sveriges äldsta filmfestival och arrangeras årligen sedan 1956 av Sveriges Film och Videoförbund(SFV). SFV arbetar med att lyfta icke kommersiell kortfilm med konstnärlig kvalitet och är en bro mellan nya och etablerade filmskapare.

GÖRAN SARRING

Göran Sarring är regissör och skådespelare. För tillfället arbetar han med projektet Kultur för livet, som drivs av Riksskådebanan. Projektet vill utveckla metoder för att med kultur som verktyg stärka självkänslan hos individer som är frihetsberövade, bl. a genom teater. Göran Sarring kommer att hålla i ett samtal med publiken efter filmen I väntan på frihet.

LENNART OLSSON, SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN

Lennart Olsson från svenska Afghanistankommittén i Vänersborg kommer att hålla i ett samtal efter visningen av filmen Den osynliga flickan i Uddevalla. Svenska Afghanistankommittén arbetar bland annat för kvinnors rättigheter Afghanistan och att alla barn i landet skall få gå i skolan.