Dead donkeys fear no hyenas

Det pågår en global och kommersiell anstormning efter åkermark det nya gröna guldet. En av de mest lönsamma markytorna finns i Etiopien. Med förhoppning om exportintäkter, hyr den etiopiska regeringen miljontals hektar, påstådd, outnyttjad mark till utländska investerare. Men drömmen om välstånd har en mörk sida de mest massiva tvångsvräkningar i modern historia, småbönder om förlorar försörjningsmöjligheter, hårda förtryck och en enorm våldsspiral. Bidragande till denna katastrof är EU, Världsbanken och DFID, som ger miljarder dollar i utvecklingspengar.

Dead Donkeys Fear No Hyenas utreder de utländska markinvesteringarna och avslöja deras påverkan på människors liv. På jakt efter sanningen, möter vi investorer, utvecklings byråkrater, åtalade journalister, kämpande miljöaktivister och småbönder berövade på sin mark

Längd: 83 minuter Regi: Joakim Demmer
Talat språk: engelska Textat språk: engelska