Filmfestival för mänskliga rättigheter 20 – 24 November 2017

MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter är en vidareutveckling av ARF, som många av er känner sedan tidigare. Vi har valt att renodla och samla filmfestivalen under ett namn som tydligt visar vad det handlar om; mänskliga rättigheter.

Läs mer »