Filmfestival för mänskliga rättigheter 21 – 25 November 2016

MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter är en vidareutveckling av ARF, som många av er känner sedan tidigare. Vi har valt att renodla och samla filmfestivalen under ett namn som tydligt visar vad det handlar om; mänskliga rättigheter.

Läs mer »